Lütfen bekleyiniz...

Belediye Gelirleri Mevzuatı ve İçtihatı Paketi

Teoride ve Uygulamada Mali Yerelleşme

MakaleSoner ALTAŞLegal Mali Hukuk DergisiYıl 2018, Cilt 14, Sayı 163
Teoride ve Uygulamada Mali Yerelleşme Kategori: İdare Hukuku Yazar Adı: Soner ALTAŞ Yayın Tarihi: 01.07.2018 Yayın Adı: Legal Mali Hukuk Dergisi Yayın Sayısı: 163 Cilt: 14 HTEORİDE VE UYGULAMADA MALİ YERELLEŞME[1]* (FISCAL DECENTRALIZATION IN...

Türkiye’de Belediyelerin Borçlanması

MakaleYavuz AKBULAKLegal Banka ve Finans Hukuku DergisiYıl 2016, Cilt 5, Sayı 20
Türkiye’de Belediyelerin Borçlanması Kategori: İdare Hukuku Yazar Adı: Yavuz AKBULAK Yayın Tarihi: 01.12.2016 Yayın Adı: Legal Banka ve Finans Hukuku Dergisi Yayın Sayısı: 20 Cilt: 5 H TÜRKİYE’DE BELEDİYELERİN BORÇLANMASI* (BORROWING BY MUNIC...

6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Kapsamına Giren Alacaklar ve Kesinleşmiş Kamu Alacaklarına İlişkin Hüküm ve Açıklamalar

MakaleMehmet YÜCELLegal Mali Hukuk DergisiYıl 2016, Cilt 12, Sayı 142
6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Kapsamına Giren Alacaklar ve Kesinleşmiş Kamu Alacaklarına İlişkin Hüküm ve Açıklamalar Kategori: Vergi Hukuku Yazar Adı: Mehmet YÜCEL Yayın Tarihi: 01.10.2016 Yayın Adı: Legal...

Bir Yerel Yönetim Geliri Olarak Eğlence Vergisi Uygulaması ve Özellikli Durumlar-2

MakaleMehmet YÜCELLegal Mali Hukuk DergisiYıl 2016, Cilt 12, Sayı 140
Bir Yerel Yönetim Geliri Olarak Eğlence Vergisi Uygulaması ve Özellikli Durumlar-2 Kategori: Vergi Hukuku Kategori: İdare Hukuku Yazar Adı: Mehmet YÜCEL Yayın Tarihi: 01.08.2016 Yayın Adı: Legal Mali Hukuk Dergisi Yayın Sayısı: 140 Cilt: 12 H...

Bir Yerel Yönetim Geliri Olarak Eğlence Vergisi Uygulaması ve Özellikli Durumlar-1

MakaleMehmet YÜCELLegal Mali Hukuk DergisiYıl 2016, Cilt 12, Sayı 139
Bir Yerel Yönetim Geliri Olarak Eğlence Vergisi Uygulaması ve Özellikli Durumlar-1 Kategori: Vergi Hukuku Yazar Adı: Mehmet YÜCEL Yayın Tarihi: 01.07.2016 Yayın Adı: Legal Mali Hukuk Dergisi Yayın Sayısı: 139 Cilt: 12 H BİR YEREL YÖNETİM GELİR...

Ticari Kazancın Tespitinde Kanunen Kabul Edilen Giderler

MakaleEda KAYALegal Mali Hukuk DergisiYıl 2014, Cilt 10, Sayı 112
Ticari Kazancın Tespitinde Kanunen Kabul Edilen Giderler Kategori: Gelir Vergisi Hukuku Kategori: Ticaret Hukuku Yazar Adı: Eda KAYA Yayın Tarihi: 01.04.2014 Yayın Adı: Legal Mali Hukuk Dergisi Yayın Sayısı: 112 Cilt: 10   Ticari Kazancın Te...

Anayasa Mahkemesi’nin K. 2013/55 Sayılı Kararıyla İlgili Değerlendirmeler

MakaleHakan ÜZELTÜRKLegal Mali Hukuk DergisiYıl 2014, Cilt 10, Sayı 110
Anayasa Mahkemesi’nin K. 2013/55 Sayılı Kararıyla İlgili Değerlendirmeler Kategori: Vergi Hukuku Kategori: Anayasa Hukuku Yazar Adı: Hakan ÜZELTÜRK Yayın Tarihi: 01.02.2014 Yayın Adı: Legal Mali Hukuk Dergisi Yayın Sayısı: 110 Cilt: 10 Anayas...

Merkezi Yönetim Ve Yerel Yönetim Arasındaki Mali İlişkide Belediyelerin Rolü: Karşılaştırmalı Bir İnceleme

MakaleHayal YetkinHukuk ve İktisat Araştırmaları DergisiYıl 2013, Cilt 5, Sayı 2
HUKUK ve İKTİSAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ Cilt 5, No 2, 2013 ISSN: 2146-0817 (Online) MERKEZİ YÖNETİM VE YEREL YÖNETİM ARASINDAKİ MALİ İLİŞKİDE BELEDİYELERİN ROLÜ: KARŞILAŞTIRMALI BİR İNCELEME Hayal Yetkin Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi...

Vergi Türevli Davaların, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nce Kabul Edilebilir Bulunması Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi?nin Vergi Yargılamasında Referans Norm Olarak Alınabilirliği Üzerine Bir Derleme

MakaleSelami Demirkolİdare Hukuku ve İlimleri DergisiYıl 2012, Cilt 15, Sayı 1
VERGG TÜREVLG DAVALARIN, AVRUPA GNSAN HAKLARI MAHKEMESG’NCE KABUL EDGLEBGLGR BULUNMASI Avrupa Gnsan Hakları SözleGmesi?nin Vergi Yargılamasında Referans Norm Olarak Alınabilirliği Üzerine Bir Derleme. Dr. Selami DEMGRKOL ? “YanlıGlı...

Kuruluşunun 29. Yılında Bölge İdare, İdare Ve Vergi Mahkemeleri -keyfiliği Önleyen Güvence-

MakaleAhmet Gülerİdare Hukuku ve İlimleri DergisiYıl 2012, Cilt 15, Sayı 1
KURULUgUNUN 29. YILINDA BÖLGE GDARE, GDARE VE VERGG MAHKEMELERG -Keyfiliği Önleyen Güvence- Ahmet GÜLER ? GGRGg 2000?li yılları olanca hızıyla yaGadığımız günümüz dünyasında; kimi zaman uzay çağı, kimi zaman ise bilgi ve iletiGim çağı gibi ...
Sayfada 10 Kayıt Toplam 3 sayfa, 1. sayfa gösteriliyor