Lütfen bekleyiniz...

Belediye Gelirleri Mevzuatı ve İçtihatı Paketi

Mevzuattaki Son Değişiklikler

31.08.2021 / Büyükşehir Belediyeleri, İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Bunların Bağlı Kuruluşlarının Borçlarına Karşılık Genel Bütçe Vergi Gelirleri Tahsilat Toplamı Üzerinden Ayrılacak Paylardan Yapılacak Kesintilere İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar (Karar Sayısı: 4422) 16.07.2021 / Büyükşehir Belediyeleri, İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Bunların Bağlı Kuruluşlarının Borçlarına Karşılık Genel Bütçe Vergi Gelirleri Tahsilat Toplamı Üzerinden Ayrılacak Paylardan Yapılacak Kesintilere İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar (Karar Sayısı: 4309) 15.07.2021 / Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 405) 14.07.2021 / 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 21 inci Maddesinde Yer Alan Eğlence Vergisi Nispetleri ile İlgili 9/12/1997 Tarihli ve 97/10349 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 4273) 11.06.2021 / Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 404) 02.06.2021 / 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 21 inci Maddesinde Yer Alan Eğlence Vergisi Nispetleri ile İlgili 9/12/1997 Tarihli ve 97/10349 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 4061) 02.06.2021 / 1/6/2021 Tarihli ve 4061 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete’de Yayımlandı 17.04.2021 / İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 3835) 15.04.2021 / Kırsal Mahalle ve Kırsal Yerleşik Alan Yönetmeliği 14.04.2021 / Elektrikli Skuter Yönetmeliği Tüm Mevzuat Değişiklikleri >>