Lütfen bekleyiniz...

Belediye Gelirleri Mevzuatı ve İçtihatı Paketi

Belediye Gelirleri Kanunu

Güncel KanunKanun No: 2464Kabul Tarihi: 26 May 1981RG No: 17354RG Tarihi: 29 May 1981
Belediye Gelirleri Kanunu Birinci Kısım Belediye Vergileri Birinci Bölüm Meslek Vergisi Madde 1 ila 11 – (Mülga: 18/5/1987 - 3365/1 md.) İkinci Bölüm İlan ve Reklam Vergisi Konu Madde 12 – Belediye sınırları ile mücavir alanları içinde yap...

Büyükşehir Belediyeleri, İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Bunların Bağlı Kuruluşlarının Borçlarına Karşılık Genel Bütçe Vergi Gelirleri Tahsilat Toplamı Üzerinden Ayrılacak Paylardan Yapılacak Kesintilere İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar (Karar Sayısı: 4422)

Cumhurbaşkanı KararıKarar Sayısı: 4422RG No: 31584RG Tarihi: 31 Ağu 2021
Büyükşehir Belediyeleri, İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Bunların Bağlı Kuruluşlarının Borçlarına Karşılık Genel Bütçe Vergi Gelirleri Tahsilat Toplamı Üzerinden Ayrılacak Paylardan Yapılacak Kesintilere İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dai...

Büyükşehir Belediyeleri, İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Bunların Bağlı Kuruluşlarının Borçlarına Karşılık Genel Bütçe Vergi Gelirleri Tahsilat Toplamı Üzerinden Ayrılacak Paylardan Yapılacak Kesintilere İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar (Karar Sayısı: 4309)

Cumhurbaşkanı KararıKarar Sayısı: 4309RG No: 31543RG Tarihi: 16 Tem 2021
Büyükşehir Belediyeleri, İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Bunların Bağlı Kuruluşlarının Borçlarına Karşılık Genel Bütçe Vergi Gelirleri Tahsilat Toplamı Üzerinden Ayrılacak Paylardan Yapılacak Kesintilere İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dai...

Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 405)

Güncel TebliğRG No: 31542RG Tarihi: 15 Tem 2021Tebliğ No: 405Tebliğ Tarihi: 15 Tem 2021
Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 405) Resmi Gazete Tarihi: 15.07.2021 Resmi Gazete Sayısı: 31542 Tebliğ Tarihi: 15.07.2021 Tebliğ Numarası: 405 Amaç ve kapsam Madde 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; 3/6/2021 tarihli ve 7326 sayılı Bazı Alacakların ...

2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 21 inci Maddesinde Yer Alan Eğlence Vergisi Nispetleri ile İlgili 9/12/1997 Tarihli ve 97/10349 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 4273)

Cumhurbaşkanı KararıKarar Sayısı: 4273RG No: 31541RG Tarihi: 14 Tem 2021
2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 21 inci Maddesinde Yer Alan Eğlence Vergisi Nispetleri ile İlgili 9/12/1997 Tarihli ve 97/10349 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 4273) Karar Sayıs...

Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 404)

Güncel TebliğRG No: 31508RG Tarihi: 11 Haz 2021Tebliğ No: 404Tebliğ Tarihi: 11 Haz 2021
Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 404) Resmi Gazete Tarihi: 11.06.2021 Resmi Gazete Sayısı: 31508 Tebliğ Tarihi: 11.06.2021 Tebliğ Numarası: 404 Amaç ve kapsam Madde 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; 29/6/2001 tarihli ve 4706 sayılı Hazineye Ait Taş...

1/6/2021 Tarihli ve 4061 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete’de Yayımlandı

Resmi HaberHaber Tarihi: 02 Haz 2021Gelir İdaresi Başkanlığı
1/6/2021 Tarihli ve 4061 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete’de Yayımlandı Haber Tarihi: 02.06.2021 Kurum Adı: Gelir İdaresi Başkanlığı Haber Kaynağı: https://www.gib.gov.tr/1/6/2021-tarihli-ve-4061-sayili-cumhurbaskani-karari-resmi-gazetede-...

2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 21 inci Maddesinde Yer Alan Eğlence Vergisi Nispetleri ile İlgili 9/12/1997 Tarihli ve 97/10349 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 4061)

Cumhurbaşkanı KararıKarar Sayısı: 4061RG No: 31499RG Tarihi: 02 Haz 2021
2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 21 inci Maddesinde Yer Alan Eğlence Vergisi Nispetleri ile İlgili 9/12/1997 Tarihli ve 97/10349 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 4061) Karar Sayısı...

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 3835)

Değiştiren Cumhurbaşkanı YönetmeliğiKarar Sayısı: 3835RG No: 31457RG Tarihi: 17 Nis 2021
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 3835) Cumhurbaşkanı Kararı Sayısı: 3835 Cumhurbaşkanı Kararı Tarihi: 16.04.2021 Resmi Gazete Tarihi: 17.04.2021 Resmi Gazete Sayısı: 31...

Kırsal Mahalle ve Kırsal Yerleşik Alan Yönetmeliği

Güncel YönetmelikRG No: 31455RG Tarihi: 15 Nis 2021
Kırsal Mahalle ve Kırsal Yerleşik Alan Yönetmeliği Resmi Gazete Tarihi: 15.04.2021 Resmi Gazete Sayısı: 31455 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, kırsal mahalle veya kırsal yerleşik alan...
Sayfada 10 Kayıt Toplam 40 sayfa, 1. sayfa gösteriliyor