Lütfen bekleyiniz...

Belediye Gelirleri Mevzuatı ve İçtihatı Paketi

Mevzuattaki Son Değişiklikler

Tarih Belge İsmi  
31.08.2021 Büyükşehir Belediyeleri, İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Bunların Bağlı Kuruluşlarının Borçlarına Karşılık Genel Bütçe Vergi Gelirleri Tahsilat Toplamı Üzerinden Ayrılacak Paylardan Yapılacak Kesintilere İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar (Karar Sayısı: 4422)
16.07.2021 Büyükşehir Belediyeleri, İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Bunların Bağlı Kuruluşlarının Borçlarına Karşılık Genel Bütçe Vergi Gelirleri Tahsilat Toplamı Üzerinden Ayrılacak Paylardan Yapılacak Kesintilere İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar (Karar Sayısı: 4309)
15.07.2021 Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 405)
14.07.2021 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 21 inci Maddesinde Yer Alan Eğlence Vergisi Nispetleri ile İlgili 9/12/1997 Tarihli ve 97/10349 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 4273)
11.06.2021 Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 404)
02.06.2021 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 21 inci Maddesinde Yer Alan Eğlence Vergisi Nispetleri ile İlgili 9/12/1997 Tarihli ve 97/10349 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 4061)
02.06.2021 1/6/2021 Tarihli ve 4061 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete’de Yayımlandı
17.04.2021 İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 3835)
15.04.2021 Kırsal Mahalle ve Kırsal Yerleşik Alan Yönetmeliği
14.04.2021 Elektrikli Skuter Yönetmeliği
14.04.2021 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun Harcamalara Katılma Payları ile İlgili Hükümlerinin Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
03.03.2021 Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 67) (Parasal Sınırlar ve Oranlar)
21.01.2021 Büyükşehir Belediyeleri, İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Bunların Bağlı Kuruluşlarının Borçlarına Karşılık Genel Bütçe Vergi Gelirleri Tahsilat Toplamı Üzerinden Ayrılacak Paylardan Yapılacak Kesintilere İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar (Karar Sayısı: 3431)
30.12.2020 Türkiye Çevre Ajansının Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
30.12.2020 Türkiye Çevre Ajansının Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
29.12.2020 Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 53)
23.12.2020 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 21 inci Maddesinde Yer Alan Eğlence Vergisi Nispetleri ile İlgili 9/12/1997 Tarihli ve 97/10349 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3320)
23.12.2020 22/12/2020 Tarihli ve 3320 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı Yayımlandı
31.08.2020 Vakıf Üniversitesi'ne Ait Öğrenci Yurtlarının Çevre Temizlik Vergisinden Muaf Olup Olmadığı Hakkında Özelge
20.08.2020 İfraz ve Tevhit İşlemlerinde İmar Durum Ücreti ile Encümen Ücreti Uygulaması Hakkında Özelge
13.08.2020 Çevre Temizlik Vergisi Hakkında Özelge
12.08.2020 Firmalarca Dağıtılan Broşürlerin ve Market İsmi Yazan Poşetlerin İlan ve Reklam Vergisine Tabi Olup Olmadığı Hakkında Özelge
09.06.2020 İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 2626)
16.04.2020 Evsel Katı Atıkların Toplanması, Taşınması Ve Bertaraf Edilmesi Hizmetlerinde Tahsil Edilen KDV Nin Beyanı Ve Belge Düzeni Hakkında Özelge
27.12.2019 Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 52)
Sayfada 25 Kayıt Toplam 17 sayfa, 1. sayfa gösteriliyor